Musek am Gottesdëngscht as nët nëmmen eng Saach fir Organisten a Chouersänger, awer fir all Musiker aus enger Gemeinschaft. An där Optik wëll de « Parverband 'Vun der Mess' » alle Musiker déi hiert Talent an den Dëngscht vun der Kierchemusek stelle wëllen, d'Diren vu sengen Kierchen obmaachen. No ausläneschem Viirbild versichen mir, een Posaunen-, Flüten- an/oder Streicherchouer ze grënnen, deenen hier Haptaufgab d'Begleeden vun verschiddenen Massen wier, an niewebei och ee spezifeschen repertoire ze erschaffen. Mir inviteieren all dei Musiker, dei un esou engem Projet intresseiert sin, sech beim Här Pierre Schwickerath ob der E-Mail Adress baroc392@pt.lu ze mellen.